Solhagavägen – Spånga

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Takomläggning med en kupigt lertegel pannor, ny takavvattning , fast tak stege med en gångbrygga, ny plåtdetaljer, vindskivorna är designade efter kundens önskemål samt nya beslag till skorsten med omega huv.