Miljö

Vi överträffar alltid kundens förväntningar och förverkligar kundens drömmar – Alltid bekymmersfritt för kunden och på utsatt tid.

Miljö

Allt för att säkra kvalitén

Att leverera högsta kvalitet, med minsta möjliga påverkan på vår känsliga miljö, är alltid det absolut viktigaste för oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss ur miljöperspektiv och vår strävan är att alltid arbeta på det sätt som minst tär på vårt klimat. Vi har valt att arbeta enbart med produkter som är framtagna med mindre råvaruåtgång och lägre energiåtgång vid produktion, distribution och applikation.

Materialet vi använder oss av är tillverkade av Europas största leverantörer av tak & tätskiktsmaterial. Tätskiktsmaterialen är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på Statens Provningsanstalt. Allt för att säkra kvalitén och bibehålla vår höga servicenivå.