Doktor Robertssons väg – Spånga

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Takomläggning med svarta betong pannor ny takavvattning, gångbrygga och snörrasskydd samt målning av plåtdetaljer