Sångarevägen – Sollentuna

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Grannar som väljer Svevitak för takomläggning med tegel pannor ny takavvattning, gångbrygga, snörasskydd samt målning av plåtdetaljer.