Skallgångsbacken – Spånga

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Takomläggning med tegelröda betong pannor ny takavvattning, gångbrygga, fast tak stege och samt tillverkning och montering av plåtdetaljer.