Rödklövervägen – Hässelby

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Ny papptak omlagd med nya krönplåtar.