Rialagränd – Upplands Väsby

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Kund inkommer med läckage på tak efter rivning av taket behövde vi sponta om taket samt lägga underlagsduk och ytpapp samt bytt takavvattning och målat plåtdetaljer.