Pilvägen – Älta

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Takomläggning med Band täckt plåt, snörasskydd samt svart takavvattning.