Olympiavägen – Enskede

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Takomläggning tegelröda betongpannor med ny tak avvattning samt plåtdetaljer. 
Kund ringer in med rötskadad råspont inom en vecka är taket omlagd med ny råspont på rötskadade delen, samt att taket är förstärkt med ny takstol som saknades ny takavvattning samt hel inklädd skorsten och tak stege.