Malmvägen – Tyresö

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

Takomläggning med svarta betongpannor, ny vinkel ränna samt återmontering av bfintlig venthuv i koppar samt takavvattning i koppar.