Hästhagsgatan – Sundbyberg

Kundgrupp villaägare Uppdrag takomläggning 

På detta tak har vi monterat tvåkupigt lertegel och monterat en ny vinkelränna. Vi har även klätt in takkuporna med ny plåt och försett skorstenen med ny inplåtning. För att säkerställa takets funktion och säkerhet har vi dessutom monterat komplett taksäkerhet.